Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Ascent.DBI CRM

Ascent.DBI CRM jest wykorzystywany do obsługi relacji z klientami.

Możliwości

Użytkownik obszaru CRM może rejestrować w systemie informacje związane z prowadzonymi kontaktami. Oprócz standardowych narzędzi dostarczanych z Ascentem – pozwalających zapisywać podstawowe dane o kliencie, możliwe jest wykorzystanie formularzy. Formularze są tworzone przez samego użytkownika i pozwalają zapisać dowolne dane.

Zapisane kontakty mogą być grupowane i poddawane obróbce statystycznej w module CRM – Zestawienia.

Grupowanie

Żeby ułatwić grupowanie i przydzielanie uprawnień do podglądu danych obszaru CRM, Ascent.DBI wykorzystuje tzw. widoki. Do pojedynczego widoku przypisane są lista klientów, lista kontaktów oraz lista wątków (wątki służą do grupowania pojedynczych kontaktów z klientem).

Następnie do tak przygotowanego zakresu danych przypisywani są użytkownicy, którzy będą uprawnieni do dostępu do nich.

Uprawnienia do przeglądania kontaktów

Sterowanie uprawnieniami w CRM-ie jest przeprowadzane z poziomu widoków – to do nich przypisywani są użytkownicy. Ilość widoków udostępnionych użytkownikowi jest ściśle powiązana z uprawnieniami dostępu do poszczególnych widoków.

Grupowanie tematyczne

Dzięki wykorzystaniu widoków i uprawnień do nich, możliwe jest precyzyjne wyznaczanie obszaru informacji udostępnianych poszczególnym pracownikom – przykładowo w innym zakresie i z inną dokładnością będzie mógł obserwować dane pracownik handlowy, a z inną szef działu marketingu.

Innymi słowy funkcjonalność ta pozwala definiować widoki tematyczne.

CRM – więcej niż kontakty

Moduł CRM systemu Ascent.DBI oferuje możliwości wykraczające daleko poza zbieranie informacji o klientach.

Przykładem może być implementacja metodologii sprzedaży Solutions Selling. Kładzie się w niej nacisk na mierzalne procesy odnoszące się do działań skierowanych ku potencjalnym klientom i przechodzeniu w górę po definiowalnym drzewie etapów prowadzących do sukcesu – sprzedaży.

Zakładając współpracę całego działu handlowego uzyskuje się też porównawcze i sprawozdawcze raporty, zestawienia dotyczące ilości, jakości i postępu prac poszczególnych osób i kontaktów. Znakomitym obrazem dla tego typu metodologii jest zestawienie porównawcze zwane potocznie lejkiem sprzedaży.

Moduł CRM w zależności od potrzeb i oczekiwań funkcjonalnych pozostaje blokiem poświęconym transakcyjności działań handlowych bądź, przy współpracy z pozostałymi modułami Ascenta, rozbudowanym systemem wspomagającym zarządzanie procesowymi działaniami z kontrahentami.

ASCENT.DBI
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. 61 84 34 266
gsm 606 723 758


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux