Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Ascent.DBI Work Report

Ascent.DBI Work Report pozwala rejestrować wykonywane przez pracowników prace (łącznie z delegacjami), następnie naliczać na ich podstawie premie, generować faktury, wreszcie analizować dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów.

Ponieważ informacje są wprowadzane przez Internet, pracownicy mogą aktualizować dane niezależnie od miejsca pobytu, bez konieczności powrotu do firmy. Dzięki temu kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych – w tym analiz wydajności pracowników i wypełnienia harmonogramu wizyt u kontrahentów.

W ramach tego obszaru znajdują się też ewidencje pracowników i urlopów, kontrahentów i podpisanych z nimi umów oraz samochodów służbowych i prywatnych. Dodatkowo dostępne są moduły umożliwiające prowadzenie rekrutacji oraz ocenę kompetencji pracowników (potencjalnych i obecnych).

Raporty prac i delegacje

Ascent.DBI pozwala wprowadzać raporty z przeprowadzonych prac i przypisywać do nich dojazdy i noclegi. Na podstawie tak zarejestrowanych danych można następnie generować wydruki protokołów wykonanych prac (do podpisania dla klienta), a także wydruki delegacji i ewidencji przejazdów.

Informacje z raportów prac oraz kwoty z umów z kontrahentami stanowią podstawę do generowania premii dla pracowników oraz faktur dla kontrahentów.

Fakturowanie i premiowanie

Fakturowanie odbywa się na podstawie związku pomiędzy raportami prac a umowami z kontrahentami. Ascent.DBI umożliwia automatyczne generowanie poleceń fakturowania w systemach zewnętrznych (np. w systemie Graffiti.ERP). Premie pracownicze mogą być naliczane automatycznie lub ręcznie. Wartość premii może być stała, uznaniowa lub uzależniona od ilości fakturowanych godzin pracy.

Kontrahenci

Drugim – obok raportów pracy – źródłem danych wykorzystywanym do fakturowania jest ewidencja kontrahentów i zawartych z nimi umów.

Pojedyncza umowa określa szczegółowe ceny usług. Korzystając z dodatkowych raportów możliwe jest uzyskanie precyzyjnych informacji o zaawansowaniu projektów prowadzonych w ramach umów z kontrahentami oraz zestawienie obciążeń szacowanych z rzeczywistymi (na podstawie raportów prac).

Kartoteka pracowników i kalendarz pracy

Moduł Kartoteka pracowników, który jest częścią obszaru Work Report, umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników. W jej ramach, dla każdego pracownika prowadzona jest ewidencja umów. Z kolei dla każdej umowy tworzona jest lista składników wynagrodzenia; na ich podstawie naliczane są później premie pracowników.

Ascent.DBI umożliwia także definiowanie kalendarzy pracy. Są one tworzone niezależnie dla pojedynczych pracowników, dla ich zespołów, dla całych grup organizacyjnych lub globalnie.

Urlopy

Ascent.DBI oferuje nie tylko ewidencję urlopów, lecz także trzyetapowy system składania i zatwierdzania wniosków urlopowych (złożenie wniosku przez pracownika – zatwierdzenie przez przełożonego – zatwierdzenie przez zarząd).

Oprócz tego dostępny jest raport wykorzystania urlopów w roku oraz porównanie godzin fakturowanych na podstawie prac wykonanych przez pracownika z jego nieobecnościami.

Rekrutacja i ocena kompetencji

Ewidencja ofert pracy pozwala rejestrować przysyłane oferty oraz etap ich rozpatrywania. Każda z nich może być wielokrotnie oceniana z uwzględnieniem konkretnych kompetencji oraz uzupełniana informacją o oczekiwaniach finansowych. Proces wyboru ofert wspomagany jest następnie raportem, który wyświetla tylko tych potencjalnych pracowników, którzy spełniają określone wymagania.

Oceny kompetencji przeprowadza się na podstawie tworzonego przez użytkownika spisu kompetencji. Są one, wraz ze wskazaniem poziomu zaawansowania, przypisywane poszczególnym pracownikom. Umożliwia to porównanie kompetencji osób piastujących wybrane stanowiska.

Samochody służbowe

W ramach Work Report dostępna jest ewidencja samochodów prywatnych (wykorzystywanych podczas wykonywania obowiązków) i służbowych. Dla tych ostatnich można rejestrować stany licznika, naprawy serwisowe wraz z kosztem przeprowadzenia oraz terminarz badań technicznych.

Dodatkowe raporty umożliwiają uzyskanie informacji o wykorzystaniu pojazdu w kontekście danych o przebytych kilometrach uzyskanych z raportów pracy.

ASCENT.DBI
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. 61 84 34 266
gsm 606 723 758


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux