• Właściwa informacja we właściwym miejscu
OPIS SYSTEMU

Ascent.DBI_ to oprogramowanie, które pozwoli Ci organizować i odnaleźć informację szybko i precyzyjnie. A także z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie – ponieważ wszystkie zasoby są udostępniane – uprawnionym użytkownikom – w Internecie.

Dzięki wbudowanym mechanizmom integrującym z systemami zewnętrznymi, korzystając z zaawansowanych narzędzi Ascenta użytkownik swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z wielu źródeł.

Ascent w kontekście systemu ERP

ascent-business-intelligence

Praktyka dowodzi, że wiele materiałów dotyczących przedsiębiorstwa jest dostępna tylko dla ich adresatów i autorów. Dokumenty, e-maile, komunikaty, notatki, protokoły – choć znajdują się na komputerach należących do przedsiębiorstwa, są de facto niedostępne dla większości pracowników. Wiedza o stanie rzeczy – pochodna zgromadzonej informacji i dokumentacji jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Potraktowanie informacji jako zasobu jest jednym z istotniejszych elementów budowania nowych wartości dla firmy.

Ascent.DBI Work Report

 • Kontrolujesz postępy prac prowadzonych u klientów.
 • Generujesz faktury za wykonane prace.
 • Znasz dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów.
 • Obserwujesz aktualne tempo realizacji harmonogramu.
 • Porównujesz kompetencje pracowników.

Więcej informacji zob. Ascent.DBI Work Report

Ascent.DBI Office

 • Organizujesz i udostępnisz dowolne pliki i dokumenty systemowe.>
 • Docierasz do odbiorców przez aktualności, newsletter oraz forum użytkowników.
 • Przesyłasz treści poufne pocztą elektroniczną.
 • Jednoznacznie określasz kompetencje i dostęp do informacji.

 Więcej informacji zob. Ascent.DBI Office.

Ascent.DBI Workflow

 • Szybko tworzysz schematy przebiegu konkretnych procesów.
 • Korzystasz z intuicyjnych narzędzi analizy efektywności.
 • Zyskujesz precyzyjną i efektowną formę prezentacji prowadzonych spraw.
 • Integrujesz i wymieniasz informacje z różnych źródeł (również systemów ERP).

 Więcej informacji zob. Ascent.DBI Workflow.

Ascent.DBI CRM 

 • W prosty sposób gromadzisz komplet informacji o klientach.
 • Rejestrujesz przeprowadzone i planowane kontakty z kontrahentami.
 • Poznajesz efektywność i rentowność kontaktów.
 • Zestawiasz koszty i przychody związane z poszczególnymi klientami.

Więcej informacji zob. Ascent.DBI CRM.

Modułowość

Ascent.DBI posiada strukturę modułową – wiele elementów składa się na jedno, całkowicie zintegrowane rozwiązanie. Dzięki modułowości jest ono w stanie z łatwością dopasować się do wymagań i specyfiki różnej działalności.
Modułowość pozwala też dopasować zakup do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności jest możliwe w późniejszym czasie; będą one w naturalny sposób zintegrowane z już działającymi mechanizmami.

Wielojęzyczność

Ascent jest systemem wielojęzycznym. Oznacza to, że wszystkie komunikaty oraz opisy menu, klawiszy, akcji i pomocy kontekstowych mogą być dostępne w różnych językach.

Ascent.DBI a systemy ERP

Konsekwencją funkcjonowania systemu ERP jest nowy poziom aktywności przedsiębiorstwa. Poziom suwerenny, o strukturze danych nie przystającej do przetwarzanych przez systemy ERP informacji. Obsługę tego poziomu ma zapewniać właśnie system Ascent.DBI.

ASCENT.DBI
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. 61 84 34 266
gsm 606 723 758


Korzyści biznesowe

Użycie Ascenta daje wymierne korzyści biznesowe:

Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej

Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.

Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji

Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.

Zdalny dostęp do informacji

Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Wystarczy wola wiedzy…

Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania

W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.

Kalendarz: efektywne zarządzanie i kontrola zasobów

Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.

Raportowanie i analizy – integracja danych

Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany w repozytorium dokumentów.

Portal informacyjny: katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej

Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości może być budowana przez załączniki, dokumenty oraz grafikę.

Konsolidacja różnych poziomów danych

Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania… – mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem, modułów wspomagających sferę Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.

ASCENT.DBI
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. 61 84 34 266
gsm 606 723 758


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux